فراخوانی ...

دیشب مردم تبریز شب بزرگی را سپری کردند

چاپ مقاله
دیشب مردم تبریز شب بزرگی را سپری کردند
 دیشب مردم تبریز شب بزرگی را سپری کردند.روز 25 بهمن در امتداد یوم الله 12 بهمن،22بهمن و 29 بهمن تاریخ افتخارات باشگاه تراکتور سازی را کامل کرد.
ویترین افتخارات باشگاه خالی از جام قهرمانی بود،دو سال نایب قهرمانی و کسب سهمیه آسیایی یک جام قهرمانی طلب می کرد.این قهرمانی علاوه بر جام، سهمیه آسیا را نیز به ارمغان آورد،یک تیر با دو نشان طلایی.
هر تیمی که به قهرمانی برسد و صاحب جام گردد شاد و خوشحال است،امّا شادی واقعی زمانی است که مردم از آن خوشحال شوند.شادی مردم ارزش قهرمانی را بیشتر می کند.آنچه تراکتور به آن افتخار می کند اینکه مردم دیروز بی نهایت شاد بودند.
باشگاه معتقد است که ارزش شادی مردم برای باشگاه بیشتر از جام قهرمانی است،از اینکه مردم را شاد کرده ایم خوشحالیم و برای آنها خوشحالی همیشگی آرزومندیم.

اطلاعات بیشتر این مقاله

تعداد 0 نفر از 0 این مقاله را مفید دانسته اند
آیا این مقاله مفید بود؟
تعداد بازدید 266
تاریخ انتشار 1392/11/26
تاریخ بازنگری 1392/11/26
تبلیغات