فراخوانی ...

رئیس امور الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در گفت وگو فارس خبر داد

چاپ مقاله
رئیس امور الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در گفت وگو فارس خبر داد
  رضا معصومی راد در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد برنامه ریزی دولت برای تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بر اساس ماده یک قانون برنامه پنجم اظهار داشت: دولت موظف است، با همکاری قوا ،لایحه الگوی اسلامی ایرانی را تهیه و به مجلس ارائه کند.

وی افزود: این وظیفه بعد از ابلاغیه سیاست های کلی برنامه پنجم از سوی مقام معظم رهبری زمانی موضوعیت پیدا کرد و ایشان فرمودند انتظار دارم، دولت در این زمینه اقدامات اساسی را با همکاری قوا انجام دهد.

رئیس امور تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تأکید کرد: زمانی که دولت برنامه پنجم را تهیه می کرد، این موضوع در فصل اول قانون قرار گرفت، اما مجلس در حال حاضر این موضوع را به صورت کنونی درآورد.

به گفته وی، پیش از این زحمات و مطالعات زیادی در این خصوص انجام شده، اما تاکنون منجر به تدوین لایحه نشده است و در این راستا جلسه ای با برخی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد، زیرا در این راستا با حکم مقام معظم رهبری مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تشکیل شده و کار عمیق و جدی در حال انجام است.

معصومی راد گفت: اگر این مرکز پیش نویسی در اختیار دولت قرار دهد، تا بتوان دستورالعمل اجرایی آن را تهیه کنیم ، پس از آن می توان این موضوع را نهایی کرد و در اختیار مجلس قرار داد، اما تاکنون این پیش نویس تهیه نشده و در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی موظف هستیم لایحه الگوی اسلامی ایران پیشرفت را بر اساس قانون تا یک ماه دیگر تهیه کنیم.

وی افزود: برای انجام این وظیفه سه شیوه کار مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته، یکی مجموعه مطالعات انجام شده در دوره های گذشته، همچنین مجموعه مطالعات صورت گرفته در دانشگاه تهران و نیز کارهای مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که به عنوان اسناد پشتیبان مطرح می شود.

رئیس امور تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی با اشاره به اینکه در باره این الگو در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی هایی نیز صورت گرفته است، تصریح کرد: حاصل جمع این کارها تهیه یک پیش نویس کلی خواهد بود که تا قبل از عید تهیه خواهد شد.

وی ادامه داد: تا پیش از این، اعضای مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در جلسات شورای راهبری حضور نداشتند، اما پیشنهاد شد که این دستورالعمل آن اصلاح شود و مسئولان این مرکز حضور داشته باشند، البته برای حرکت در مسیر پیشرفت الگویی در نظام کشور به صورت ضمنی و تلویحی وجود دارد و در این راستا چند عرصه مانند فکر، معنویت، زندگی و علم را توأمان کارگزاران نظام پیش می بردند، اما این الگو ضمنی بوده و تصریح بر آن نشده است.

به گفته معصومی راد، این الگو احکام کلی خواهد داشت و مانند قبله نمایی خواهد بود تا کارگزاران و مسئولان و سیاستگذاران اقداماتی که انجام می دهند در راستای سیاست های کلی بوده و آثار منفی بر روی جامعه نداشته باشد.

رئیس امور الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت معاونت برنامه ریزی راهبردی تجمل گرایی، فردگرایی از آسیب های جامعه کنونی دانست و عنوان کرد: در حوزه های اجتماعی مباحثی مانند مصرف گرایی، طلاق و دیگر مباحث باید مدنظر قرار گیرد و در حال حاضر 6 سرفصل کلی برای این الگو در نظر گرفته خواهد شد.

وی تأکید کرد: توسعه در ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، علم و فناوری، امنیتی و دفاعی و سیاسی به صورت متوازن دنبال خواهد شد و لایحه آن پس از تکمیل و تدوین به مجلس ارائه خواهد شد.

این مقام مسئول افزود: این الگو مبنای اسناد بالادستی قرار خواهد گرفت و به تدریج پس از بررسی مجلس و عبور از شورای نگهبان باید به تأیید مجمع تشخیص و در نهایت مقام معظم رهبری برسد، اما در حال حاضر مطالعات اولیه آن از سوی دولت انجام خواهد شد، تا تکلیف قانونی اجرایی شود.

معصومی راد با بیان اینکه باید محکی برای برنامه ها وجود داشته باشد، گفت: با وجود اجرای برنامه های مختلف سیاست های نظارتی باید وجود داشته باشد و همچنین برای تدوین برنامه ششم توسعه و این الگو باید محور کار قرار گیرد و پایش شود.

وی افزود: سازوکاری باید در دولت شکل بگیرد، تا تحقق اهداف و جامعه ایرانی بر اساس این الگو را مورد پایش قرار دهد.

انتهای پیام/ب

اطلاعات بیشتر این مقاله

تعداد 0 نفر از 0 این مقاله را مفید دانسته اند
آیا این مقاله مفید بود؟
تعداد بازدید 303
تاریخ انتشار 1392/11/25
تاریخ بازنگری 1392/11/25
تبلیغات